Cùng Táy Máy chia sẻ khả năng khéo léo, khẳng định bản thân với mọi người.
Cách
90 kí tự còn lại
Nhiều lĩnh vực trong cuộc sống quanh ta. Hình ảnh chân thực, đời thường, gần gũi. Dễ dàng thực hiện với từng bước ngắn gọn.


Hoạt động trên Táy máy

Bảo Ngọc

Thích Chỉ dẫn này

Mẹo vặt khác
1 0 5

Bảo Ngọc

Thích Chỉ dẫn này

Thủ công
1 0 10

Phổ biến