Sổ ghi chép postcard Belle Jardiniere - 149 k
 


Sổ ghi chép postcard Belle Jardiniere
[D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor

 
Sổ nhật ký Inward whisper lenwa - 65 k
 
hất giấy đẹp, mịn. Hình ảnh bên trong thiết kế phong phú
[D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor
 
Sổ nhật ký để bàn phong cảnh châu Âu - 70 k
 


Có 4 mẫu, tranh vẽ chì
Chất giấy đẹp

[D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor
[D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor
 
Sổ tay forever giấy nâu bìa vải canvas - 49 k
 
Bìa vải canvas, thiết kế đơn giản
[D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor
 
 
Sổ xé For Love - 30 k
 
Giấy màu kem không kẻ ô
[D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor
 
Sổ xé máy ảnh - 32 k
 
 
Sổ xé máy ảnh
Trọng lượng : 140g
Kích thước: 11 x 8 cm.
Số tờ: 200.
[D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor
 
Sổ xé When nothing goes right go left - 26 k[D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor [D-Floral.Vn] - Vintage shop,văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng trang trí, home decor