Hanoi, Vietnam - http://taymay.vn
Người làm báo nghiện lướt nét, uống cafe và ngắm người đẹp! http://www.nguyenquyet.com Webmaster of: http://cainghien.vn http://songantoan.com Đơn giản là 1 người làm báo, mê lướt nét, cafe và ngắm người đẹp!

Bình luận
test gì vậy anh?
Water Silk 6 năm trước
Test tí xem dư lào
Nguyen Quyet Nlđ 6 năm trước