Giới thiệu về Táy Máy

Giới thiệu
Táy Máy được hình thành dựa trên ý tưởng chia sẻ những kĩ năng, mẹo vặt diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Mà tưởng chừng như với thế hệ trẻ, thế hệ internet là điều không thể, không nghĩ đến, không ngờ đến.

Chúng tôi mong muốn mọi người, từ trẻ đến già, từ học hành bằng cấp hay chỉ là một người không bằng cấp... chia sẻ những thứ mà họ biết làm, những điều mà học được. Vì đôi khi điều đơn giản của bạn lại mang một ý nghĩa lớn với người khác.

Như Dharmesh đã nói: "Việc quan trọng nhất không phải là tạo ra một chiếc máy ảnh tốt nhất, mà là tạo ra thế hệ nhiếp ảnh gia tiếp nối." Đó chính là tiêu chí của chúng tôi.