Thành viên

Nguyễn Đỗ Bình (C)

Nick: BinhBEER
Email: nightwishx@gmail.com
Taymay: http://taymay.vn/nightwishx

Facebook: https://www.facebook.com/nightwishx
Tumblr: http://binhbeer.com/
 

Nguyễn Tuấn Anh

Nick: tradaonline
Email: anhnt@iworkteam.com
Taymay: http://taymay.vn/tradaonline

Facebook: https://www.facebook.com/tuananh
Twitter: https://twitter.com/tradaonline
Linkhay: http://linkhay.com/u/tradaonline

Nguyễn Phương Nam
Nick: mbn
Email: mbn@madebynam.com 
Taymay: Nguyễn Phương Nam

Facebook: MBN Handmade Artist
Info:
Đỗ Trọng Nghĩa

Nick: Mông Cổ

Email: dtnghia.hp@gmail.com

Taymay: http://taymay.vn/trongnghia.do

Facebook : https://www.facebook.com/trongnghia.do