Tuyển dụng

Tuyển cộng tác viên
Chúng tôi làm ra Táy Máy với niềm đam mê, nhiệt huyết, khả năng của chính chúng tôi. Chúng tôi mong muốn tim được những người cùng hợp tác để TM ngày càng phát triển và tạo ra nhiều nội dung ữu ích, hãy liên lạc với chúng tôi qua email nightwishx@gmail.com.

Thanks,
Taymay's Team