23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội - https://pay.vtc.vn
Ví điện tử VTC Pay - Ví điện tử của mọi nhà Cổng thanh toán VTC Pay - Giải pháp thanh toán tin dùng dành cho Doanh nghiệp
Chỉ dẫn của Ví điện tử - Cổng thanh toán VTC Pay